Consultatie :

 Er dient steeds een afspraak gemaakt te worden.

Komt u met meerdere personen dan dient er per persoon een afspraak ingeboekt te worden !!!


U kan bij beide artsen een afspraak maken via

Afspraak maken via internet

Alvast bedankt voor de medewerking !

Afspraken kunnen gemaakt worden :

° online via de website (voorkeur)

° telefonisch (016 57 07 21). 

 Huisbezoeken :

Kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden . Huisbezoeken zijn voorbehouden voor ernstig zieke mensen en mensen die zich niet kunnen verplaatsen.

We trachten deze echter te beperken, aangezien de onderzoeksmogelijkheden in de eigen praktijk véél beter zijn. Bovendien beschik ik in de praktijk over het volledige patiëntendossier.Sportonderzoeken :

steeds op afspraak !

Gelieve de aangeleverde  vragenlijsten (https://www.sportkeuring.be) volledig en correct in te vullen en electronisch door te sturen ! Dat wil zeggen correcte naamgegevens - geboortedatum en uw rijksregisternr. aub .

Gelieve sportonderzoeken alleen in te boeken op dinsdag - woensdag - donderdag

Voor PRP behandelingen gelieve eerst contact op te nemen met dr. Massant
Welkom op de website van dr. Geert Massant